Regels inzake steunaanvraag

Wij zijn een kleine stichting met een beperkt budget dat we vooral verdienen met de organisatie van boekenmarkten. Het doel is het steunen van kleine organisaties in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast steunen we ook goede doelen in met name ontwikkelingslanden, mits kleinschalig van opzet. We stellen weinig eisen:

  • kleine lokale organisatie ( we steunen niet bv Warchild, Rode Kruis oid, hoe goed die doelen ook zijn);
  • De subsidieaanvraag moet helder ( mondeling of schriftelijk) worden onderbouwd, het moet voor ons duidelijk zijn waar het geld voor bestemd is;
  • Indien een subsidie wordt toegekend verwachten we wel publiciteit b.v. via de eigen website van de organisatie die we steunen;
  • We hoeven geen verslag maar we willen wel één foto voor onze eigen website.