Opbrengst boekenmarkt bijna 1600,- euro!! Alle vrijwilligers hartelijk dank

Op 25-11 de VIERDE quizavond op Sint Jansteen ( reeds volgeboekt).